شمال تهران

ویژگی های استخر

استخر و سونای شهید فهمیده با ۲۰ سال فعالیت در منطقه شمیران واقع گردیده و موقعیت مناسب، جهت دسترسی اهالی محترم شریعتی ، قیطریه ، تجریش ، دولت ، فرمانیه را با توجه به وجود بزرگراههای صدر،کاوه،اندرزگو به راحتی امکان پذیر می سازد

ویژگی های استخر شهید فهمیده


justify

no-repeat;center top;;

auto

استخر طرف قرارداد

#ffffff

#f1f2f3

#e2e2e2

#e2e2e2

۳px

۱۰px 5px 10px 5px

استخر طرف قرارداد

#ffffff

#f1f2f3

#e2e2e2

#e2e2e2

۳px

۱۰px 5px 10px 5px

استخر طرف قرارداد

#ffffff

#f1f2f3

#e2e2e2

#e2e2e2

۳px

۱۰px 5px 10px 5px

استخر طرف قرارداد

#ffffff

#f1f2f3

#e2e2e2

#e2e2e2

۳px

۱۰px 5px 10px 5px

قیمت

تخفیف بلیت استخر شهید فهمیده


 

۲۵,۰۰۰

قیمت گیشه (تومان)

 

%۵۰

درصد تخفیف

 

۱۲,۵۰۰

سود شما (تومان)

 

۱۲,۵۰۰

پرداخت شما (تومان)

همین حالا استخرکارت را سفارش دهید

right

no-repeat;center top;;

auto

سانس ها

سانس های استخر شهید فهمیده


سانس آقایان: رنگ آبی | سانس بانوان: رنگ صورتی

سانس صبح
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
سانس ظهر
ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰
سانس عصر
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سانس شب
ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

سانس صبح
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
سانس ظهر
ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰
سانس عصر
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سانس شب
ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

سانس صبحساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰سانس ظهرساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰سانس عصرساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰سانس شبساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

سانس صبح
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
سانس ظهر
ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰
سانس عصر
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سانس شب
ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

سانس صبح
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
سانس ظهر
ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ – ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰
سانس عصر
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سانس شب
ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

سانس صبح
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
سانس ظهر
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰
سانس عصر
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ – ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سانس شب
ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ – ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰

justify

no-repeat;center top;;

auto

fahmide

ویژگیهای استخر

امکانات استخر شهید فهمیده


no-repeat;center top;;

auto

آدرس

آدرس استخر شهید فهمیده


نشانی:

    • تهران، قیطریه – بلوار اندرزگو – نبش مهر محمدی استخر شهید فهمیده – اندرزگو

تلفن:

    • ۱۰-۲۲۶۹۳۶۰۹

right

no-repeat;center top;;

auto

۳۵٫۷۹۷۰۸۴

۵۱٫۴۴۴۷۶۲

۱۴

۳۰۰

ROADMAP

box

ورود اعضا