شهید کشوری (میرداماد)

پانسیون مادر – بانوان (خ گاندی)
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶
پویندگان علم (رسالت)
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

ویژگی های استخر شهید کشوریاستخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد

تخفیف بلیت استخر شهید کشوری


45,000

قیمت گیشه (تومان)

%33

درصد تخفیف

15,000

سود شما (تومان)

30,000

پرداخت شما (تومان)

همین حالا استخرکارت را سفارش دهید

سانس های استخر شهید کشوری


سانس آقایان: رنگ آبی | سانس بانوان: رنگ صورتی

سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 14:00
سانس آقایان
ساعت 15:00 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 18:00
سانس آقایان
ساعت 18:30 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 14:00
سانس آقایان
ساعت 15:00 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 18:00
سانس آقایان
ساعت 18:30 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 14:00
سانس آقایان
ساعت 15:00 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 18:00
سانس آقایان
ساعت 18:30 الی 23:00
سانس بانوان
ساعت 9:00 الی 14:00
سانس آقایان
ساعت 15:00 الی 22:00

امکانات استخر شهید کشوری


آدرس استخر شهید کشوری


    نشانی: بلوار میرداماد، کوچه شهید حصاری جنوبی، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی شهید کشوری
    تلفن: 02122902626

دیدگاه ها بسته شده است

ورود اعضا