استخر دانشگاه هنر (کرج)

فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
استخر موج طلایی (تهرانپارس)
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
استخر آسیا نوین (جدیدی) (جنت آباد)
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶

ویژگی های استخر استخر دانشگاه هنراستخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد


استخر طرف قرارداد

تخفیف بلیت استخر دانشگاه هنر


40,000

قیمت گیشه (تومان)

%30

درصد تخفیف

12,000

سود شما (تومان)

28,000

پرداخت شما (تومان)

همین حالا استخرکارت را سفارش دهید

سانس های استخر دانشگاه هنر


سانس آقایان: رنگ آبی | سانس بانوان: رنگ صورتی

سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 18:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 15:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30
سانس صبح
ساعت 9:00 الی 14:00
سانس عصر
ساعت 17:00 الی 22:30

امکانات استخر دانشگاه هنر


آدرس استخر دانشگاه هنر


    نشانی: کرج، خیابان مطهر