مهر ۲۳, ۱۳۹۶

چگونه با ۳ اتفاقی که برای هر شناگری ممکن است رخ دهد٬ مواجه شویم؟

منبع: سایت Active
مهر ۵, ۱۳۹۶

چرا شنا برای ما خوب است؟ قسمت اول

فواید شنا ۱   چرا شنا برای ما خوب است؟ هر ورزشی دارای نقاط قوت و ضعف خود است. اما ورزش شنا در چند مورد با […]
ورود اعضا