مشتری گرامی
شما به راحتی می توانید پس از وارد کردن شماره کارت و رمز عبور (رمز ۴ رقمی پنل اینترنتی که در پاکت استخرکارت تحویل شما شده است) و ورود به پنل اینترنتی خود با کلیک روی قسمت خرید بسته (آیکون سبد زرد رنگ) و انتخاب بسته تمدید پایان تابستان با اعتبار ۵۰۰۰۰۰۰ریال تا پایان ۳۱ شهریور ماه کارت خود را فقط با پرداخت ۳۰۰۰۰ تومان تمدید کنید!