مشتری گرامی
شما به راحتی می توانید پس از وارد کردن شماره کارت و رمز عبور (رمز ۴ رقمی پنل اینترنتی که در پاکت استخرکارت تحویل شما شده است) و ورود به پنل اینترنتی خود با کلیک روی قسمت خرید بسته (آیکون سبد زرد رنگ) و انتخاب بسته تمدید با اعتبار ۵۰۰۰۰۰۰ریال کارت خود را تمدید کنید!