بسته تخفیف چیست؟
بسته تخفیف بخشی از هزینه استفاده از خدمات استخر و سونا است که از طرف موسسه سلامت فرتاک ایرانیان به مشترک پرداخت میگردد ومیزان آن در هر مرکز متفاوت می باشد.
خرید مجدد بسته تخفیف
مشترک گرامی در صورت اتمام اعتبار بسته اولیه می توانید از طریق پنل اعضا در سایت استخر کارت هوشمند نسبت به خرید مجدد بسته اقدام نمائید.