بسته تخفیف چیست؟
بسته تخفیف بخشی از هزینه استفاده از خدمات استخر و سونا است که از طرف موسسه سلامت فرتاک ایرانیان به مشترک پرداخت میگردد ومیزان آن در هر مرکز متفاوت می باشد.