شما عزیزان می توانید با پرداخت مبلغ 45/000 تومان به یکی از روشهای موجود در سایت ، اشتراک یکساله ی استخر کارت هوشمند را خریداری نموده و سپس جهت دریافت کارت خود به دفتر پشتیبانی به شماره 66409036 تماس حاصل نمائید .
ضمنا اعتبار استخر کارت هوشمند شما به مدت یکسال از تاریخ خرید و فعالسازی می باشد .
online_buy_banner