جهت عضویت و پیوستن به خانواده بزرگ استخر کارت هوشمند میتوانید تنها با پرداخت 45000 تومان بابت صدور وحق اشتراک یکساله , از خدمات استخر و سونای مراکز طرف قرارداد  با تخفیفات ویژه به مدت یکسال بهرمند شوید .

online_buy_banner