قوانین و مقررات :

1- استخرهای طرف قرارداد قابل افزایش و کاهش بوده و لیست کامل مجموعه ها در سایت قابل مشاهده می باشد .

2- لطفا قبل از مراجعه به استخر مورد نظر ، از سانس ها و روزهای پذیرش بصورت تلفنی مطلع شوید .

3-در صورت برخورد با هر گونه مشکل احتمالی ، همان لحظه با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید .

4-این کارتها خانوادگی و بی نام بوده و دارنده ی کارت می تواند از استخرهای طرف قرارداد استفاده نماید .

5-مشتریان عزیز ، خواهشمند است در نگهداری کارت خود کوشا باشید . در صورت مفقود شدن صدور کارت المثنی ، بعلت انتقال مجدد بسته تخفیف به کارت دیگر امکان پذیر نمی باشد .

6- رعایت قوانین و مقررات مجموعه ها  و حفظ شئونات اسلامی الزامی می باشد .