مسابقات کشتی قهرمانی ارتش های جهان

کسب مقام قهرمانی مسابقات کشتی

قهرمانی ارتش های جهان سال 2013

به سرمربیگری آقای ناصر ملکی

photo_2015-07-20_12-08-52

photo_2015-07-20_12-08-57

photo_2015-07-20_12-09-07