قوانین و مقررات

قانون شماره 1
استخرهای طرف قرارداد قابل افزایش و کاهش بوده و لیست کامل مجموعه ها در سایت قابل مشاهده می باشد .
قانون شماره 2
لطفا قبل از مراجعه به استخر مورد نظر ، از سانس ها و روزهای پذیرش بصورت تلفنی مطلع شوید .
قانون شماره 3
در صورت برخورد با هر گونه مشکل احتمالی ، همان لحظه با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید .
قانون شماره 4
این کارتها بی‌نام بوده و شخص همراه دارنده کارت می تواند از استخرهای طرف قرارداد استفاده نماید .
قانون شماره 5
مشتریان عزیز ، خواهشمند است در نگهداری کارت خود کوشا باشید . در صورت مفقود شدن صدور کارت المثنی ، مشروط به ثبت قبلی اطلاعات در پنل اینترنتی کاربران و تایید هویت صاحب کارت و همچنین پرداخت 12000تومان هزینه صدور مجدد کارت می‌باشد. .
قانون شماره 6
رعایت قوانین و مقررات مجموعه ها و حفظ شئونات اسلامی الزامی می باشد.
قانون شماره 7
با هربار خرید بسته تخفیفی تمدید از پنل اینترنتی اعتبار زمانی و اعتبار تخفیفی کارت شما تجدید شده و اعتبار قبلی شما از بین می‌رود بنابراین بهتر است قبل از خرید بسته از اتمام اعتبار تخفیفی یا زمانی کارت خود اطمینان حاصل فرمایید .
ورود اعضا