خدمات ورزشی برای شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی

خدمت خرید گروهی:

این سرویس در واقع همان خدمات پایه استخر کارت هوشمند را شامل می شود با این تفاوت که شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی با سفارش گروهی ( بیش از 100 عدد ) می توانند از تخفیف‌های ویژه استفاده نمایند.

خدمت کارت اختصاصی:

این خدمت برای خریدهایی با حجم بیشتر از 1000 عدد کارت امکان پذیر می باشد که دارای مزایای زیر می باشد :
1-درج لوگوی سازمان یا شرکت
2-مبلغ اعتبار ( انتخابی )
3-مدت اعتبار ( انتخابی)

خدمت کارت ورزشی سفارشی

با توجه به رسالت استخر کارت هوشمند که فراهم آوردن ورزش و سلامت برای همه اقشار جامعه می باشد سازمان ها و شرکت هایی که قصد ارائه ی خدمات ورزشی و رفاهی به پرسنل خود دارند می‌توانند بر اساس سیاست‌های داخلی ، تامین این نیاز را از طراحی تا اجرا و پشتیبانی از طریق زیرساخت و شبکه همکاران استخر کارت بسپارند.

برخی از مشتریان ما


 
ورود اعضا